SHFLETO TË GJITHA NGJYRAT E NATYRËS

Klikoni në modeluesin e ngjyrave për të parë detajet e ngjyrave.

E mençur& Plot vetbesim

ALASKA1 AL1

SHIKONI DETAJET

ALASKA2 AL2

SHIKONI DETAJET

ALASKA3 AL3

SHIKONI DETAJET

ALASKA4 AL4

SHIKONI DETAJET

ALASKA5 AL5

SHIKONI DETAJET

ALASKA6 AL6

SHIKONI DETAJET

ATLANTIC1 AT1

SHIKONI DETAJET

ATLANTIC2 AT2

SHIKONI DETAJET

ATLANTIC3 AT3

SHIKONI DETAJET

ATLANTIC4 AT4

SHIKONI DETAJET

ATLANTIC5 AT5

SHIKONI DETAJET

ATLANTIC6 AT6

SHIKONI DETAJET

AZORES1 AZ1

SHIKONI DETAJET

AZORES2 AZ2

SHIKONI DETAJET

AZORES3 AZ3

SHIKONI DETAJET

AZORES4 AZ4

SHIKONI DETAJET

AZORES5 AZ5

SHIKONI DETAJET

AZORES6 AZ6

SHIKONI DETAJET

LANZAROTE1 LN1

SHIKONI DETAJET

LANZAROTE2 LN2

SHIKONI DETAJET

LANZAROTE3 LN3

SHIKONI DETAJET

LANZAROTE4 LN4

SHIKONI DETAJET

LANZAROTE5 LN5

SHIKONI DETAJET

LANZAROTE6 LN6

SHIKONI DETAJET

REUNION1 RN1

SHIKONI DETAJET

REUNION2 RN2

SHIKONI DETAJET

REUNION3 RN3

SHIKONI DETAJET

REUNION4 RN4

SHIKONI DETAJET

REUNION5 RN5

SHIKONI DETAJET

REUNION6 RN6

SHIKONI DETAJET

STROMBOLI1 ST1

SHIKONI DETAJET

STROMBOLI2 ST2

SHIKONI DETAJET

STROMBOLI3 ST3

SHIKONI DETAJET

STROMBOLI4 ST4

SHIKONI DETAJET

STROMBOLI5 ST5

SHIKONI DETAJET

STROMBOLI6 ST6

SHIKONI DETAJET

SANTORINI1 SN1

SHIKONI DETAJET

SANTORINI2 SN2

SHIKONI DETAJET

SANTORINI3 SN3

SHIKONI DETAJET

SANTORINI4 SN4

SHIKONI DETAJET

SANTORINI5 SN5

SHIKONI DETAJET

SANTORINI6 SN6

SHIKONI DETAJET

PATAGONIA1 PT1

SHIKONI DETAJET

PATAGONIA2 PT2

SHIKONI DETAJET

PATAGONIA3 PT3

SHIKONI DETAJET

PATAGONIA4 PT4

SHIKONI DETAJET

PATAGONIA5 PT5

SHIKONI DETAJET

PATAGONIA6 PT6

SHIKONI DETAJET

ICELAND1 IC1

SHIKONI DETAJET

ICELAND2 IC2

SHIKONI DETAJET

ICELAND3 IC3

SHIKONI DETAJET

ICELAND4 IC4

SHIKONI DETAJET

ICELAND5 IC5

SHIKONI DETAJET

ICELAND6 IC6

SHIKONI DETAJET

ETNA1 ET1

SHIKONI DETAJET

ETNA2 ET2

SHIKONI DETAJET

ETNA3 ET3

SHIKONI DETAJET

ETNA4 ET4

SHIKONI DETAJET

ETNA5 ET5

SHIKONI DETAJET

ETNA6 ET6

SHIKONI DETAJET

NEBRASKA1 NB1

SHIKONI DETAJET

NEBRASKA2 NB2

SHIKONI DETAJET

NEBRASKA3 NB3

SHIKONI DETAJET

NEBRASKA4 NB4

SHIKONI DETAJET

NEBRASKA5 NB5

SHIKONI DETAJET

NEBRASKA6 NB6

SHIKONI DETAJET

VIRGINIA1 VR1

SHIKONI DETAJET

VIRGINIA2 VR2

SHIKONI DETAJET

VIRGINIA3 VR3

SHIKONI DETAJET

VIRGINIA4 VR4

SHIKONI DETAJET

VIRGINIA5 VR5

SHIKONI DETAJET

VIRGINIA6 VR6

SHIKONI DETAJET

Harmonike& E balancuar

HAWAII1 HW1

SHIKONI DETAJET

HAWAII2 HW2

SHIKONI DETAJET

HAWAII3 HW3

SHIKONI DETAJET

HAWAII4 HW4

SHIKONI DETAJET

HAWAII5 HW5

SHIKONI DETAJET

HAWAII6 HW6

SHIKONI DETAJET

BERMUDAS1 BM1

SHIKONI DETAJET

BERMUDAS2 BM2

SHIKONI DETAJET

BERMUDAS3 BM3

SHIKONI DETAJET

BERMUDAS4 BM4

SHIKONI DETAJET

BERMUDAS5 BM5

SHIKONI DETAJET

BERMUDAS6 BM6

SHIKONI DETAJET

ARCTIC1 AI1

SHIKONI DETAJET

ARCTIC2 AI2

SHIKONI DETAJET

ARCTIC3 AI3

SHIKONI DETAJET

ARCTIC4 AI4

SHIKONI DETAJET

ARCTIC5 AI5

SHIKONI DETAJET

ARCTIC6 AI6

SHIKONI DETAJET

ANTARCTICA1 AN1

SHIKONI DETAJET

ANTARCTICA2 AN2

SHIKONI DETAJET

ANTARCTICA3 AN3

SHIKONI DETAJET

ANTARCTICA4 AN4

SHIKONI DETAJET

ANTARCTICA5 AN5

SHIKONI DETAJET

ANTARCTICA6 AN6

SHIKONI DETAJET

SAHARA1 SH1

SHIKONI DETAJET

SAHARA2 SH2

SHIKONI DETAJET

SAHARA3 SH3

SHIKONI DETAJET

SAHARA4 SH4

SHIKONI DETAJET

SAHARA5 SH5

SHIKONI DETAJET

SAHARA6 SH6

SHIKONI DETAJET

ZANZIBAR1 ZN1

SHIKONI DETAJET

ZANZIBAR2 ZN2

SHIKONI DETAJET

ZANZIBAR3 ZN3

SHIKONI DETAJET

ZANZIBAR4 ZN4

SHIKONI DETAJET

ZANZIBAR5 ZN5

SHIKONI DETAJET

ZANZIBAR6 ZN6

SHIKONI DETAJET

FLORES1 FS1

SHIKONI DETAJET

FLORES2 FS2

SHIKONI DETAJET

FLORES3 FS3

SHIKONI DETAJET

FLORES4 FS4

SHIKONI DETAJET

FLORES5 FS5

SHIKONI DETAJET

FLORES6 FS6

SHIKONI DETAJET

CEYLON1 CY1

SHIKONI DETAJET

CEYLON2 CY2

SHIKONI DETAJET

CEYLON3 CY3

SHIKONI DETAJET

CEYLON4 CY4

SHIKONI DETAJET

CEYLON5 CY5

SHIKONI DETAJET

CEYLON6 CY6

SHIKONI DETAJET

BORNEO1 BR1

SHIKONI DETAJET

BORNEO2 BR2

SHIKONI DETAJET

BORNEO3 BR3

SHIKONI DETAJET

BORNEO4 BR4

SHIKONI DETAJET

BORNEO5 BR5

SHIKONI DETAJET

BORNEO6 BR6

SHIKONI DETAJET

SUMATRA1 SM1

SHIKONI DETAJET

SUMATRA2 SM2

SHIKONI DETAJET

SUMATRA3 SM3

SHIKONI DETAJET

SUMATRA4 SM4

SHIKONI DETAJET

SUMATRA5 SM5

SHIKONI DETAJET

SUMATRA6 SM6

SHIKONI DETAJET

CELEBES1 CS1

SHIKONI DETAJET

CELEBES2 CS2

SHIKONI DETAJET

CELEBES3 CS3

SHIKONI DETAJET

CELEBES4 CS4

SHIKONI DETAJET

CELEBES5 CS5

SHIKONI DETAJET

CELEBES6 CS6

SHIKONI DETAJET

OREGON1 OR1

SHIKONI DETAJET

OREGON2 OR2

SHIKONI DETAJET

OREGON3 OR3

SHIKONI DETAJET

OREGON4 OR4

SHIKONI DETAJET

OREGON5 OR5

SHIKONI DETAJET

OREGON6 OR6

SHIKONI DETAJET

TASMANIA1 TS1

SHIKONI DETAJET

TASMANIA2 TS2

SHIKONI DETAJET

TASMANIA3 TS3

SHIKONI DETAJET

TASMANIA4 TS4

SHIKONI DETAJET

TASMANIA5 TS5

SHIKONI DETAJET

TASMANIA6 TS6

SHIKONI DETAJET

PAPUA1 PP1

SHIKONI DETAJET

PAPUA2 PP2

SHIKONI DETAJET

PAPUA3 PP3

SHIKONI DETAJET

PAPUA4 PP4

SHIKONI DETAJET

PAPUA5 PP5

SHIKONI DETAJET

PAPUA6 PP6

SHIKONI DETAJET

JAVA1 JV1

SHIKONI DETAJET

JAVA2 JV2

SHIKONI DETAJET

JAVA3 JV3

SHIKONI DETAJET

JAVA4 JV4

SHIKONI DETAJET

JAVA5 JV5

SHIKONI DETAJET

JAVA6 JV6

SHIKONI DETAJET

TUNDRA1 TD1

SHIKONI DETAJET

TUNDRA2 TD2

SHIKONI DETAJET

TUNDRA3 TD3

SHIKONI DETAJET

TUNDRA4 TD4

SHIKONI DETAJET

TUNDRA5 TD5

SHIKONI DETAJET

TUNDRA6 TD6

SHIKONI DETAJET

TOSKANA1 TK1

SHIKONI DETAJET

TOSKANA2 TK2

SHIKONI DETAJET

TOSKANA3 TK3

SHIKONI DETAJET

TOSKANA4 TK4

SHIKONI DETAJET

TOSKANA5 TK5

SHIKONI DETAJET

TOSKANA6 TK6

SHIKONI DETAJET

MONTANA1 MT1

SHIKONI DETAJET

MONTANA2 MT2

SHIKONI DETAJET

MONTANA3 MT3

SHIKONI DETAJET

MONTANA4 MT4

SHIKONI DETAJET

MONTANA5 MT5

SHIKONI DETAJET

MONTANA6 MT6

SHIKONI DETAJET

SIBERIA1 SI1

SHIKONI DETAJET

SIBERIA2 SI2

SHIKONI DETAJET

SIBERIA3 SI3

SHIKONI DETAJET

SIBERIA4 SI4

SHIKONI DETAJET

SIBERIA5 SI5

SHIKONI DETAJET

SIBERIA6 SI6

SHIKONI DETAJET

WHITE SNOW

SHIKONI DETAJET

WHITE DESERT

SHIKONI DETAJET

WHITE ICE

SHIKONI DETAJET

WHITE ROCK

SHIKONI DETAJET

WHITE MIST

SHIKONI DETAJET

Romantike& Delikate

CORSICA1 CC1

SHIKONI DETAJET

CORSICA2 CC2

SHIKONI DETAJET

CORSICA3 CC3

SHIKONI DETAJET

CORSICA4 CC4

SHIKONI DETAJET

CORSICA5 CC5

SHIKONI DETAJET

CORSICA6 CC6

SHIKONI DETAJET

MAJORCA1 MJ1

SHIKONI DETAJET

MAJORCA2 MJ2

SHIKONI DETAJET

MAJORCA3 MJ3

SHIKONI DETAJET

MAJORCA4 MJ4

SHIKONI DETAJET

MAJORCA5 MJ5

SHIKONI DETAJET

MAJORCA6 MJ6

SHIKONI DETAJET

IBIZA1 IB1

SHIKONI DETAJET

IBIZA2 IB2

SHIKONI DETAJET

IBIZA3 IB3

SHIKONI DETAJET

IBIZA4 IB4

SHIKONI DETAJET

IBIZA5 IB5

SHIKONI DETAJET

IBIZA6 IB6

SHIKONI DETAJET

MALTA1 ML1

SHIKONI DETAJET

MALTA2 ML2

SHIKONI DETAJET

MALTA3 ML3

SHIKONI DETAJET

MALTA4 ML4

SHIKONI DETAJET

MALTA5 ML5

SHIKONI DETAJET

MALTA6 ML6

SHIKONI DETAJET

ELBA1 EB1

SHIKONI DETAJET

ELBA2 EB2

SHIKONI DETAJET

ELBA3 EB3

SHIKONI DETAJET

ELBA4 EB4

SHIKONI DETAJET

ELBA5 EB5

SHIKONI DETAJET

ELBA6 EB6

SHIKONI DETAJET

GALAPAGOS1 GP1

SHIKONI DETAJET

GALAPAGOS2 GP2

SHIKONI DETAJET

GALAPAGOS3 GP3

SHIKONI DETAJET

GALAPAGOS4 GP4

SHIKONI DETAJET

GALAPAGOS5 GP5

SHIKONI DETAJET

GALAPAGOS6 GP6

SHIKONI DETAJET

PAMPA1 PM1

SHIKONI DETAJET

PAMPA2 PM2

SHIKONI DETAJET

PAMPA3 PM3

SHIKONI DETAJET

PAMPA4 PM4

SHIKONI DETAJET

PAMPA5 PM5

SHIKONI DETAJET

PAMPA6 PM6

SHIKONI DETAJET

SAVANNE1 SV1

SHIKONI DETAJET

SAVANNE2 SV2

SHIKONI DETAJET

SAVANNE3 SV3

SHIKONI DETAJET

SAVANNE4 SV4

SHIKONI DETAJET

SAVANNE5 SV5

SHIKONI DETAJET

SAVANNE6 SV6

SHIKONI DETAJET

SCOTLAND1 SL1

SHIKONI DETAJET

SCOTLAND2 SL2

SHIKONI DETAJET

SCOTLAND3 SL3

SHIKONI DETAJET

SCOTLAND4 SL4

SHIKONI DETAJET

SCOTLAND5 SL5

SHIKONI DETAJET

SCOTLAND6 SL6

SHIKONI DETAJET

UMBRIA1 UM1

SHIKONI DETAJET

UMBRIA2 UM2

SHIKONI DETAJET

UMBRIA3 UM3

SHIKONI DETAJET

UMBRIA4 UM4

SHIKONI DETAJET

UMBRIA5 UM5

SHIKONI DETAJET

UMBRIA6 UM6

SHIKONI DETAJET

CATALONIA1 CN1

SHIKONI DETAJET

CATALONIA2 CN2

SHIKONI DETAJET

CATALONIA3 CN3

SHIKONI DETAJET

CATALONIA4 CN4

SHIKONI DETAJET

CATALONIA5 CN5

SHIKONI DETAJET

CATALONIA6 CN6

SHIKONI DETAJET

GOMERA1 GM1

SHIKONI DETAJET

GOMERA2 GM2

SHIKONI DETAJET

GOMERA3 GM3

SHIKONI DETAJET

GOMERA4 GM4

SHIKONI DETAJET

GOMERA5 GM5

SHIKONI DETAJET

GOMERA6 GM6

SHIKONI DETAJET

FORMENTERA1 FR1

SHIKONI DETAJET

FORMENTERA2 FR2

SHIKONI DETAJET

FORMENTERA3 FR3

SHIKONI DETAJET

FORMENTERA4 FR4

SHIKONI DETAJET

FORMENTERA5 FR5

SHIKONI DETAJET

FORMENTERA6 FR6

SHIKONI DETAJET

ASTURIA1 AS1

SHIKONI DETAJET

ASTURIA2 AS2

SHIKONI DETAJET

ASTURIA3 AS3

SHIKONI DETAJET

ASTURIA4 AS4

SHIKONI DETAJET

ASTURIA5 AS5

SHIKONI DETAJET

ASTURIA6 AS6

SHIKONI DETAJET

GALICIA1 GL1

SHIKONI DETAJET

GALICIA2 GL2

SHIKONI DETAJET

GALICIA3 GL3

SHIKONI DETAJET

GALICIA4 GL4

SHIKONI DETAJET

GALICIA5 GL5

SHIKONI DETAJET

GALICIA6 GL6

SHIKONI DETAJET

MINORCA1 MN1

SHIKONI DETAJET

MINORCA2 MN2

SHIKONI DETAJET

MINORCA3 MN3

SHIKONI DETAJET

MINORCA4 MN4

SHIKONI DETAJET

MINORCA5 MN5

SHIKONI DETAJET

MINORCA6 MN6

SHIKONI DETAJET

MADEIRA1 MD1

SHIKONI DETAJET

MADEIRA2 MD2

SHIKONI DETAJET

MADEIRA3 MD3

SHIKONI DETAJET

MADEIRA4 MD4

SHIKONI DETAJET

MADEIRA5 MD5

SHIKONI DETAJET

MADEIRA6 MD6

SHIKONI DETAJET

COLUMBIA1 CL1

SHIKONI DETAJET

COLUMBIA2 CL2

SHIKONI DETAJET

COLUMBIA3 CL3

SHIKONI DETAJET

COLUMBIA4 CL4

SHIKONI DETAJET

COLUMBIA5 CL5

SHIKONI DETAJET

COLUMBIA6 CL6

SHIKONI DETAJET

TENERIFE1 TN1

SHIKONI DETAJET

TENERIFE2 TN2

SHIKONI DETAJET

TENERIFE3 TN3

SHIKONI DETAJET

TENERIFE4 TN4

SHIKONI DETAJET

TENERIFE5 TN5

SHIKONI DETAJET

TENERIFE6 TN6

SHIKONI DETAJET

ARIZONA1 AR1

SHIKONI DETAJET

ARIZONA2 AR2

SHIKONI DETAJET

ARIZONA3 AR3

SHIKONI DETAJET

ARIZONA4 AR4

SHIKONI DETAJET

ARIZONA5 AR5

SHIKONI DETAJET

ARIZONA6 AR6

SHIKONI DETAJET

FUJI1 FJ1

SHIKONI DETAJET

FUJI2 FJ2

SHIKONI DETAJET

FUJI3 FJ3

SHIKONI DETAJET

FUJI4 FJ4

SHIKONI DETAJET

FUJI5 FJ5

SHIKONI DETAJET

FUJI6 FJ6

SHIKONI DETAJET

NEVADA1 NV1

SHIKONI DETAJET

NEVADA2 NV2

SHIKONI DETAJET

NEVADA3 NV3

SHIKONI DETAJET

NEVADA4 NV4

SHIKONI DETAJET

NEVADA5 NV5

SHIKONI DETAJET

NEVADA6 NV6

SHIKONI DETAJET

YUCATAN1 YC1

SHIKONI DETAJET

YUCATAN2 YC2

SHIKONI DETAJET

YUCATAN3 YC3

SHIKONI DETAJET

YUCATAN4 YC4

SHIKONI DETAJET

YUCATAN5 YC5

SHIKONI DETAJET

YUCATAN6 YC6

SHIKONI DETAJET

AFRICA1 AF1

SHIKONI DETAJET

AFRICA2 AF2

SHIKONI DETAJET

AFRICA3 AF3

SHIKONI DETAJET

AFRICA4 AF4

SHIKONI DETAJET

AFRICA5 AF5

SHIKONI DETAJET

AFRICA6 AF6

SHIKONI DETAJET

TEXAS1 TX1

SHIKONI DETAJET

TEXAS2 TX2

SHIKONI DETAJET

TEXAS3 TX3

SHIKONI DETAJET

TEXAS4 TX4

SHIKONI DETAJET

TEXAS5 TX5

SHIKONI DETAJET

TEXAS6 TX6

SHIKONI DETAJET

COLORADO1 CO1

SHIKONI DETAJET

COLORADO2 CO2

SHIKONI DETAJET

COLORADO3 CO3

SHIKONI DETAJET

COLORADO4 CO4

SHIKONI DETAJET

COLORADO5 CO5

SHIKONI DETAJET

COLORADO6 CO6

SHIKONI DETAJET

Energjike& Pozitive

ADRIATIC1 AA1

SHIKONI DETAJET

ADRIATIC2 AA2

SHIKONI DETAJET

ADRIATIC3 AA3

SHIKONI DETAJET

ADRIATIC4 AA4

SHIKONI DETAJET

ADRIATIC5 AA5

SHIKONI DETAJET

ADRIATIC6 AA6

SHIKONI DETAJET

TAHITI1 TH1

SHIKONI DETAJET

TAHITI2 TH2

SHIKONI DETAJET

TAHITI3 TH3

SHIKONI DETAJET

TAHITI4 TH4

SHIKONI DETAJET

TAHITI5 TH5

SHIKONI DETAJET

TAHITI6 TH6

SHIKONI DETAJET

OCEANIA1 OC1

SHIKONI DETAJET

OCEANIA2 OC2

SHIKONI DETAJET

OCEANIA3 OC3

SHIKONI DETAJET

OCEANIA4 OC4

SHIKONI DETAJET

OCEANIA5 OC5

SHIKONI DETAJET

OCEANIA6 OC6

SHIKONI DETAJET

POLYNESIA1 PS1

SHIKONI DETAJET

POLYNESIA2 PS2

SHIKONI DETAJET

POLYNESIA3 PS3

SHIKONI DETAJET

POLYNESIA4 PS4

SHIKONI DETAJET

POLYNESIA5 PS5

SHIKONI DETAJET

POLYNESIA6 PS6

SHIKONI DETAJET

PACIFIC1 PC1

SHIKONI DETAJET

PACIFIC2 PC2

SHIKONI DETAJET

PACIFIC3 PC3

SHIKONI DETAJET

PACIFIC4 PC4

SHIKONI DETAJET

PACIFIC5 PC5

SHIKONI DETAJET

PACIFIC6 PC6

SHIKONI DETAJET

SAMOA1 SA1

SHIKONI DETAJET

SAMOA2 SA2

SHIKONI DETAJET

SAMOA3 SA3

SHIKONI DETAJET

SAMOA4 SA4

SHIKONI DETAJET

SAMOA5 SA5

SHIKONI DETAJET

SAMOA6 SA6

SHIKONI DETAJET

BARBADOS1 BA1

SHIKONI DETAJET